Znak a vlajka

ZNAK

Znak Obce Klec

V modrém štítě zlatý hrad s prolomenou gotickou branou s pěti stínkami cimbuří, uprostřed s věží s cimbuřím o čtyřech stínkách. Po stranách brány i na věži po jedné černé klíčové střílně. Ze střílny uprostřed věže vyniká vpravo zlatý prapor s ocasem na stňbrné žerdi s hrotem, na jeho listu modrá pětilistá růže se zlatým semeníkem. Vlevo na poslední stínce cimbuří sedí stříbrný ptáček s červenou zbrojí a křídlem, v bráně stojí stříbrná klec s kruhovým uchem, tvořená čtyřmi svislými a dvěma vodorovnými pruty.

 

VLAJKA

Vlajka Obce Klec

Modrý list. Uprostřed žlutý hrad s prolomenou gotickou branou s pěti stínkami cimbuří, uprostřed s věží s cimbuřím o čtyřech stínkách. Po stranách brány i na věži po jedné černé klíčové střílně. Ze střílny uprostřed věže vyniká vpravo žlutý prapor s ocasem na bílé žerdi s hrotem, na jeho listu modrá pětilistá růže se žlutým semeníkem. Vlevo na poslední stínce cimbuří sedí bílý ptáček s červenou zbrojí a křídlem, v bráně stojí bílá klec s kruhovým uchem, tvořená čtyřmi svislými a dvěma vodorovnými pruty. Poměr šířky k délce listuje 2:3. 


Zdůvodnění k návrhům znaku a vlajky obce KIec (o.Jindřichův Hradec).

První písemná zmínka o existenci osady, ležící na pravém břehu řeky Lužnice, 3km sv. od Lomnice nad Lužnicí, pochází z r.1388. Tehdy Oldřich z Rožmberka postoupil „té řeky se vsí řečenú Kletce" Přibíkovi ze Stráže. Po vsi byl pojmenován i blízký hrad Foglhauz (Fuglhauz), založený kolem r.1400 pány ze Stráže, stejně jako u něj ležící rybník. V r.1409 byl majitelem hradu i osady Oldřich z Ústí, po r.1410 Jan z Ústí. Během husitských válek vládli na hradě páni z Ústí společně s pány ze Stráže (1433 Jan ml. z Ústí a Kamenice a Václav ze Stráže, 1465 Jan Jindřich z Ústí a Eliška ze Stráže). Po vymření mužské linie pánů ze Stráže v r.14 7 4 byl hrad opuštěn a postupně zcela zpustl. Tou dobou náležela Klec ke strážskénm panství, v jehož držení se až do r.1577 vystřídalo několik majitelů (Jan ze Šelmberka, bratři Jan a Bedřich z Donína, Václav Vencelík z Vrchovišť, Václav Franěk z Liběchova, Jan starší z Lobkovic). Zmíněného roku koupil někdejší „flughauzské" zboží i s Klecí Vilém z Rožmberka a připojil je k Třeboni. Součástí třeboňského, od r.1651 schwarzenberského panství, zůstala Klec až do zániku feudalismu (1848).

Někdejší existenci hradu Foglhauzu dodnes připomínají terénní stopy v lokalitě zv.,,Na Zámku" ( okrouhlý pahorek, obehnaný dvěma pásy náspů a suchých příkopů, dnes zarostlý stromy a keři). Drobnou památkou místního významu je kaple sv.Jana Nepomuckého, stojící ve VSI.

Dominantní figurou předkládaných návrhů znaku a vlajky obce se stalo tzv.mluvící znamení (Klec, něm. Vogelhaus, „Foglhauz" - ptačí klec, sedící ptáček) spolu se symbolem hradu. Zvolené tinktury připomínají nejvýznamnější držitele hradu i osady, pány ze Stráže (vlajka s růží a tinktury modrá a zlatá) a pány z Rožmberka (ptáček v jejich erbovních barvách). Převládající modrá barva je obecně symbolem vody a v návrzích prezentuje také na rybníky bohaté okolí obce.

Miroslav J. V. PavIů
heraldik 

© 2023 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.