Potřebuji si vyřídit, životní situace / FAQ

Přehled poplatků obce Klec

 


Poplatek za svoz odpadu

(Obecně závazná vyhláška obce Klec č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství)

Výše poplatku činí

  • 450,- Kč/kalendářní rok

Splatnost poplatku

  • do 30. 4. příslušného kalendářního roku 

Poplatek ze psa

(Obecně závazná vyhláška obce Klec č. 2/2019, o místním poplatku ze psů)

Výše poplatku činí

  • 80,-Kč za prvního psa, 150,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 

Splatnost poplatku

  • do 30.4. příslušného kalendářního roku 

Poplatek z pobytu

(Obecně závazná vyhláška obce Klec č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu)

Výše poplatku činí

  • 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku

Splatnost poplatku

  • do 15.1. následujícího roku

Způsob placení poplatků

  • V hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Klec
  • Poštovní poukázkou
  • Bankovním převodem na č. ú. 603158309/0800 (variabilní symbol - číslo popisné,do poznámky uvést jména a příjmení osob, za které je poplatek hrazen)
© 2023 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.