Vyvěšeno: 20. září 2015
Sejmuto: nikdy

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Vám v souladu s § 8 odst. 2 zákona zasílá informaci o dokumentaci vlivů záměru „V433/833 - zdvojení vedení“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“).

vice informací v příloze

© 2021 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.