Úřední deska

Vyvěšeno: 25. červenec 2021
Sejmuto: 30. červen 2022

Rozpočet, rozpočtové změny a rozpočtový výhled jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Klec www.obecklec.cz v záložce Rozpočty a hospodaření. Listinná podoba je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Závěrečný účet, účetní závěrka jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Klec www.obecklec.cz v záložce Rozpočty a hospodaření. Listinná podoba je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 25. červenec 2021
Sejmuto: 30. červen 2022

Podklady pro schválení účetní závěrky:

  • Výkazy k 31.12.2020 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
  • Inventarizační zpráva k 31.12.2020
  • Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

Vyvěšeno: 25. červenec 2021
Sejmuto: 30. červen 2022

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klec za rok 2020 je součástí závěrečného účtu.

© 2022 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.