Úřední deska

SOUBOR USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva obce Klec, konaného dne 30.12.2019, od 17:00 hodin.

Vyvěšeno: 9. leden 2020
Sejmuto: 24. leden 2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klec schvaluje následující program zasedání:

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Návrh rozpočtu obce Klec na rok 2020
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
5. Schválení návrhu opravy silnice z POV 2020
6. Žádost o koupi pozemku
7. Schválení smlouvy o připojení podnikatele k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Diskuse

více v přiloženém souboru

pdf

PDF se nemůže zobrazit, chybí plugin v prohlížeči.

© 2023 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.