Úřední deska

SOUBOR USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva obce Klec, konaného dne 27.05.2020, od 18:00 hodin.

Vyvěšeno: 6. červen 2020
Sejmuto: 21. červen 2020

Schválení programu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klec schvaluje následující program zasedání:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Stav hospodaření:
  1. Svazek vodovodu Hamr
  2. SORT
  3. Čistička odpadních vod
 4. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
 5. Místní program obnovy venkova
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 7. Žádosti o finanční dar:
  1. SK Novosedly nad Nežárkou
  2. Honební společenstvo Klec
  3. Záchranná služba Třeboň
 8. Řešení komunikace pč. 185/1
 9. Veřejná prostranství v obcích – dotace
 10. Obecně závazná vyhlášky o Stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů
 11. Diskuse
pdf

PDF se nemůže zobrazit, chybí plugin v prohlížeči.

© 2023 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.