Úřední deska

SOUBOR USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva obce Klec, konaného dne 30.06.2020, od 17:00 hodin.

Vyvěšeno: 10. červenec 2020
Sejmuto: 26. červenec 2020

 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klec schvaluje následující program zasedání:

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Návrh účetní závěrky obce Klec za rok 2019
4. Návrh závěrečného účtu obce Klec za rok 2019
5. Schválení výběru zhotovitele – oprava silnice
6. Jednací řád zastupitelstva
7. Zařazení obce do MAS Třeboňsko na programové období 2021-2027
8. Výběr zpracovatele územního plánu
9. Rozpočtové opatření č.2/2020
10. Diskuse

pdf

PDF se nemůže zobrazit, chybí plugin v prohlížeči.

© 2023 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.