Stará úřední deska

Vyhláška Agentury ochrany přírody

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. g), písm. h) a písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen “ZOPK“), zveřejňuje podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


Vyvěšeno: 19.12.2018
Sejmuto: 10.01.2019
Zveřejnil (zodpovídá): Obec Klec

© 2023 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.