Stará úřední deska

Stará úřední deska

Obec Klec v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb - správní řád poskytuje občanům přístup k úřední desce prostřednictvím internetu. Elektronická úřední deska je aktualizována průběžně.

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.06.2021 06.07.2021 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vlastimil Štěrba
03.06.2019 18.06.2019 Veřejná vyhláška OOP - kormorán velký
Hana Mazancová
26.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Hana Mazancová
05.04.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP - Kůrovcové souše a holiny vzniklé na lesních pozemcích
Hana Mazancová
15.03.2019 30.03.2019 Veřejné vyhláška
SR/0150/US/2018-2 Obec Klec
26.02.2019 12.03.2019 Veřejná vyhláška
MZP/2019/630/405 Obec Klec
19.12.2018 10.01.2019 Vyhláška Agentury ochrany přírody
Obec Klec
25.04.2018 10.05.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
1112183/18/2200-11460-301165, 1112184/18/2200-11460-301165 Obec Klec
22.04.2016 08.05.2016 Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3
Obec Klec
15.10.2015 30.10.2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
Obec Klec
18.09.2015 03.10.2015 Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významných vodních toků
Obec Klec
07.04.2015 22.04.2015 OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Obec Klec
06.11.2013 21.11.2013 Aktualizace zásad územního rozvoje jihočeského kraje
Obec Klec
30.12.2012 15.01.2013 Veřejná vyhláška Měú Jindřichův Hradec
Obec Klec
10.12.2012 28.12.2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obec Klec
20.09.2011 05.10.2011 Oznámení o vydání zásad územního rozvoje jihočeského kraje
KUJCK-35271/2011-OREG/1 Obec Klec

Oznámení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.06.2021 05.07.2021 ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vlastimil Štěrba
09.06.2019 24.06.2019 Osvědčení o úspoře emisí - EKO-KOM
Hana Mazancová
04.06.2019 20.06.2019 Pozvánka - Vodovod Hamr
Hana Mazancová
04.06.2019 19.06.2019 Závěrečný účet 2018 - Vodovod Hamr
Hana Mazancová
© 2023 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.