Členové zastupitelstva, výborů a komisí

Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelsva jsou zvolení za základě řádných voleb v roce 2022. Jelikož počet členů zastupitelstva nedosahuje 15-ti volených, neprovádí se v Kleci volba rady obce. Pravomoc rady přechází v souladu se zákonem o obcích na starostu obce.

Mandát zastupitelstva

  • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon
  • volí ze svého středu starostu a místostarostu
  • zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
  • jeho pravomoc je vyjádřena v úst. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
  • je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce.

Členové zastupitelstva

  • Vlastimil Štěrba - starosta
  • Hana Mazancová, DiS. - místostarosta
  • Ing. Vladimír Čáp - člen zastupitelstva
  • Bc. Pavel Kreim, DiS. - člen zastupitelstva
  • Hana Šorm - člen zastupitelstva
© 2024 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.