Členové zastupitelstva, výborů a komisí

Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelsva jsou zvolení za základě řádných voleb v roce 2018. Jelikož počet členů zastupitelstva nedosahuje 15-ti volených, neprovádí se v Kleci volba rady obce. Pravomoc rady přechází v souladu se zákonem o obcích na starostu obce.

Mandát zastupitelstva

 • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon
 • volí ze svého středu starostu a místostarostu
 • zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
 • jeho pravomoc je vyjádřena v úst. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
 • je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce.

Členové zastupitelstva

 • Vlastimil Štěrba - starosta
 • Bc. Pavel Kreim, DiS. - místostarosta
 • Karel Bicek - člen zastupitelstva
 • Václav Kuthan - člen zastupitelstva
 • Hana Lencová - člen zastupitelstva
 • Petra Marsová - člen zastupitelstva
 • Hana Mazancová, DiS. - člen zastupitelstva
© 2022 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.