obec klecObec Klec

Oficiální stránky obce

Členové zastupitelsva jsou zvolení za základě řádných voleb v roce 2010. Jelikož počet členů zastupitelstva nedosahuje 15-ti volených, neprovádí se v Kleci volba rady obce. Pravomoc rady přechází v souladu se zákonem o obcích na starostu obce.

Mandát zastupitelstva

 • rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon
 • volí ze svého středu starostu a místostarostu
 • zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
 • jeho pravomoc je vyjádřena v úst. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
 • je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce.

Členové zastupitelstva

 • Miroslav Trsek, Ing. - starosta
 • Václav Kuthan - místostarosta
 • Iveta Nohavová - člen zastupitelstva
 • Pavel Kreim - člen zastupitelstva
 • Šterba Vlastimil - člen zastupitelstva
 • Hana Lencová - člen zastupitelstva
 • Petra Marsová - člen zastupitelstva