obec klecObec Klec

Oficiální stránky obce

SOUBOR USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva obce Klec, konaného dne 30.12.2019, od 17:00 hodin.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klec schvaluje následující program zasedání:

1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Návrh rozpočtu obce Klec na rok 2020
4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021
5. Schválení návrhu opravy silnice z POV 2020
6. Žádost o koupi pozemku
7. Schválení smlouvy o připojení podnikatele k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Diskuse


Vyvěšeno: 09.01.2020
Sejmuto: 24.01.2020
Zveřejnil (zodpovídá): Obec Klec