obec klecObec Klec

Oficiální stránky obce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými  přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 OOP ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP; a ze zákazu vjezdu motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 OOP.


Vyvěšeno: 06.04.2020
Sejmuto: 21.04.2020
Zveřejnil (zodpovídá): Obec Klec