obec klecObec Klec

Oficiální stránky obce

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Označení (jednací číslo): 14LH9964/2020-16212

Popis (anotace):

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona:


Vyvěšeno: 06.04.2020
Sejmuto: 31.12.2020
Zveřejnil (zodpovídá): Obec Klec