obec klecObec Klec

Oficiální stránky obce

Informace o konání zasedání obecního zastupitelstva obce Klec, které se bude konat ve středu 27.05.2020 od 18:00 hodin

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

O konání zasedání obecního zastupitelstva obce Klec,
které se bude konat ve středu 27.05.2020 od 18:00 hodin

v budově obecního úřadu Klec čp. 75

Navržený program:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Stav hospodaření:
  1. Svazek vodovodu Hamr
  2. SORT
  3. Čistička odpadních vod
 4. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
 5. Místní program obnovy venkova
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 7. Žádosti o finanční dar:
  1. SK Novosedly nad Nežárkou
  2. Honební společenstvo Klec
  3. Záchranná služba Třeboň
 8. Řešení komunikace pč. 185/1
 9. Veřejná prostranství v obcích – dotace
 10. Rozpočtové opatření č. RO/2020/002
 11. Diskuse

V Kleci 19.05.2020

…………………………………
Vlastimil Štěrba starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce obce dne:

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 20.05.2020
Sejmuto: 28.05.2020
Zveřejnil (zodpovídá): Obec Klec