Vítejte v Obci Klec

Obec Klec se nachází v okrese Jindřihův Hradeckraj jihočeský. V obci žije 165 obyvatel.

Obec má vodovod i kanalizaci a malou čističku odpadních vod. 

Aktuality

 Krajský úřad – Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:70890650 (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a podle § 48a odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoL“), rozhodl na základě žádosti právnické osoby Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, podané prostřednictvím lesního správce Ing. Čestmíra Michala, LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/IV, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel“), dle § 19 odst. 4 ZoL takto:

Úřední deska

Rozpočet, rozpočtové změny a rozpočtový výhled jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Klec www.obecklec.cz v záložce Rozpočty a hospodaření. Listinná podoba je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Závěrečný účet, účetní závěrka jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Klec www.obecklec.cz v záložce Rozpočty a hospodaření. Listinná podoba je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Podklady pro schválení účetní závěrky:

  • Výkazy k 31.12.2020 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
  • Inventarizační zpráva k 31.12.2020
  • Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klec za rok 2020 je součástí závěrečného účtu.

 Krajský úřad – Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:70890650 (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a podle § 48a odst. 2 písm. j) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoL“), rozhodl na základě žádosti právnické osoby Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, podané prostřednictvím lesního správce Ing. Čestmíra Michala, LS Jindřichův Hradec, Mládežnická 77/IV, 377 01 Jindřichův Hradec (dále jen „žadatel“), dle § 19 odst. 4 ZoL takto:

Kontakt

Obec Klec
Klec 75
379 01 p. Třeboň


IČO: 00666467
ID datové schránky: hdteeay
E-mail:info@obecklec.cz
Telefon: +420


Image

Rychlá navigace

Image
© 2021 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.