Vítejte v Obci Klec

Obec Klec se nachází v okrese Jindřihův Hradeckraj jihočeský. V obci žije 165 obyvatel.

Obec má vodovod i kanalizaci a malou čističku odpadních vod. 

Aktuality

Úřední deska

Rozpočet, rozpočtové změny a rozpočtový výhled jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Klec www.obecklec.cz v záložce Rozpočty a hospodaření. Listinná podoba je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Závěrečný účet, účetní závěrka jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Klec www.obecklec.cz v záložce Rozpočty a hospodaření. Listinná podoba je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Podklady pro schválení účetní závěrky:

  • Výkazy k 31.12.2020 - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
  • Inventarizační zpráva k 31.12.2020
  • Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec požádala o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 Krajský úřad Jihočeského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klec za rok 2020 je součástí závěrečného účtu.

Kontakt

Obec Klec
Klec 75
379 01 p. Třeboň


IČO: 00666467
ID datové schránky: hdteeay
E-mail:info@obecklec.cz
Telefon: +420


Image

Rychlá navigace

Image
© 2021 Obec Klec, všechna práva vyhrazena.

Please publish modules in offcanvas position.