Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / NAŠE OBEC / SDH Klec

SDH Klec

SDH Klec od historie po současnost

Sbor dobrovolných hasičů v Kleci byl založen 13. června 1909. Hned v dalším roce museli členové zasahovat s pomocí dvoukolé stříkačky u požáru 3 budov. Během následujících let získal sbor čtyřkolovou stříkačku, kterou udržuje dodnes. 

Od založení sboru do roku 1935 sbor zasahoval u nejméně 10, kronikou doložených, požárů. Počínání sboru v následujících letech až do roku 1956 bylo značně poznamenáno válkou a další zápisy v hasičské kronice provedla až nově nastupující generace hasičstva v Kleci.

Od roku 1956 nacházíme v kronice pravidelné zápisy o účasti či pořádání hasičských soutěží (po jedné vyhrané náš sbor dokonce získává novou motorovou stříkačku), přehlídek a významné brigádnické činnosti. Členové se například podíleli na výstavbě kulturního domu (rok 1960), prováděli pravidelné protipožární kontroly v obytných domech, podíleli se na stavbě kanalizace (rok 1966), výstavbě hasičské zbrojnice (1970, zkolaudována 1974) a v neposlední řadě organizovali taneční zábavy, oslavy MDŽ a podobně.  

90. léta byla ve znamení soutěží mladých hasičů a dorostu (například Plamen), pro něž se i adaptovala a v roce 1994 otevřela hasičská klubovna v budově obecního úřadu. Členové SDH organizovali dětské dny, závody požárnické či branné všestrannosti, hasičské tábory a samozřejmě se starali o kulturní dění v obci a pořádali pravidelné brigády na úklid a velebení obce.

Začátek nového milénia poznamenaly povodně roku 2002. Po sérii vydatných dešťů na začátku srpna byla z rozhodnutí krizového štábu kraje nařízena evakuace občanů celé obce Klec. Občanům bylo zajištěno provizorní ubytování a členové SDH zajišťovali pravidelné kontroly, včetně dodržování bezpečnostních opatření, zákazu vstupu a vjezdu do obce a ochranu majetku. Hladina vody kulminovala 16. 8. 2002. Celkem bylo zatopeno 13 obytných domů, v nichž bylo až 1,5 m vody. Po návratu občanů zpět do vsi sbor zajišťoval sanační práce ve spolupráci s jednotkami civilní obrany. Hasiči čerpali studně a žumpy, prováděli dezinfekci a zároveň se starali o distribuci materiální pomoci.

V roce 2003 obecní úřad zakoupil skříňový automobil Avia 30, již mají členové sboru k dispozici dodnes. Od roku 2005 se tradicí kromě již zmiňovaných brigád, soutěží a plesů stalo pořádání Zpívání u stromečku konané každý rok dne 23. 12. V roce 2006 opět přišla velká voda, ovšem nebyla tak ničivá a sbor pomáhal více zasaženým obcím v okolí. Zároveň se konal první letní turnaj v ruských kuželkách, který se od té doby pravidelně hraje dne 5. 7. a je takovým tradičním přivítáním prázdnin v Kleci. V roce 2009 sbor oslavil 100. výročí založení spojené se setkáním rodáků obce. Proběhla soutěž v požárním útoku, předvedení historické techniky a samozřejmě společenský večer s hudbou v KD Klec.

Od roku 2010 dostal letní turnaj v ruských kuželkách svou zimní obdobu v KD, kterou sbor drží dodnes. V roce 2011 se poprvé na start soutěže v požárním útoku postavilo čistě ženské družstvo hasiček z Klece, které v následujících několika letech úspěšně reprezentovalo naši obec po boku již ostřílených mužů.

Další léta až po současnost jsou v SDH ve znamení udržování tradičních turnajů v ruských kuželkách, brigádách na rozvoj a zvelebení obce, pořádání plesu, dětských dnů a Zpívání u stromečku. Činnost zásahové jednotky je většinou spojena s odklízením nebezpečných či popadaných stromů po bouřích a polomech (poslední velký polom v roce 2021 na fotkách).

FotogaleriePřeskočit fotogalerii

čtyřkolová stříkačka