Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes úřední hodiny: 17:00 - 18:00
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / OBECNÍ ÚŘAD / Vyhlášky a nařízení

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Způsob placení poplatků

  • V hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Klec
  • Poštovní poukázkou
  • Bankovním převodem na č. ú. 603158309/0800 (variabilní symbol - číslo popisné,do poznámky uvést jména a příjmení osob, za které je poplatek hrazen)

Obecně závazná vyhláška obce Klec č.1/2023, o místním polatku za obecní systém odpadového hospodářství

Výše poplatku činí

550,- Kč za fyzickou osobu trvale žijící v obci a vlastník nemovitosti , kde není přihlášená žádná osoba a která je umístěna na území obce

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů

(Obecně závazná vyhláška obce Klec č. 2/2019, o místním poplatku ze psů)

Výše poplatku činí

80,-Kč za prvního psa, 150,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 

Splatnost poplatku

do 30.4. příslušného kalendářního roku

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu

(Obecně závazná vyhláška obce Klec č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu)

Výše poplatku činí

15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku

Splatnost poplatku

do 31.12. příslušného kalendářního roku

Úřední hodiny

Obecní úřad Klec

Úterý17:00 - 18:00

Pátek17:00 - 18:00

Zobrazit

Kontakty

Obecní úřad Klec

Klec 75
CZ - 379 01 Třeboň

IČ: 00666467

+420 724 192 152

info@obecklec.cz