Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / NAŠE OBEC / Historie obce

Historie obce

Klec /německý překlad českého jména vsi Vogelhaus/

První písemná zmínka o Kleci je z roku 1388, kdy byla majetkem pánů z Ústí. Byla součástí malého panství pojmenovaném podle hrádku, který byl po Kleci podle německého překladu označován jako Fuglhauz /Vogelhaus/. Vedle Klece k němu příslušely sousední vesnice Novosedly, s kostelem a farou, Mláka a Kolence. V té době patřili z části méně významným odnožím rodu Vítkovců, pánům ze Stráže a Ústí. 1395 prodal Přibík ze Stráže Janovi ze Stráže seděním v Kolencích 2 lány a ½ čtvrti lánu v Kleci za 17 kop českých grošů.

Vlastní hrad si postavil jeden a půl kilometru od vesnice Oldřich z Ústí asi mezi lety 1395 až 1410 /někdy též píše o tvrzi/. Právě 1410 ho od něj hrad koupil Jan z Ústí. Potomci Jana z Ústí poskytovali v hradu úkryt lapkům, a proto byl roce 1435 dobyt a vypálen vojskem Oldřicha z Rožmberku. Poškozený hrad či hrádek nechal opravit Jan z Ústí, který ho opětovně získal. Brzy poté je hrad uváděn v majetku pánů ze Stráže, kteří ho po roce 1465 připojili ke strážskému panství /ale ještě roku 1596 je popisován jako v dobrém stavu?/. Až potom byl hrad definitivně opuštěn a část skály, na které stál, byly v 19. století odtěžena k výstavbě blízké Bašty.

Do současnosti se z hradu dochovaly pouze terénní nerovnosti v podobě valů, příkopů a malého fragmentu zdi. V obraně hradu byl důležitý přiléhající rybník, který poskytoval také vodu pro vodní příkop za vnějším valem /písemně doložen 1503, musel však. Další přibližně půlkruhový val chránil hradní jádro. Mezi oběma valy se pravděpodobně nacházelo předhradí. Jádro snad obíhal parkán, ale pro přesnější představu o jeho podobě chybí informace. Během archeologických výzkumů zde byla nalezena řada keramických střepů.

Součástí strážského panství byla do roku 1596. / na panství Stráž, městečko Stráž a vesnice Plavsko, Pístiná, Mníšek, Libořezy, Příbraz, Vydří, Kolence, Novosedla, Mláka, Klec/

Páni ze Stráže, kteří měli ve znaku modrou růži na zlatém poli, oddělili se od pánů z Hradce, kteří měli stejný znak ovšem v opačných barvách, zlatá růže v modrém poli. Strážští vymřeli v roce 1474 Jiřím synem nejvýznamnějšího člena rodu, Jindřicha ze Stráže. Ten byl příznivec krále Jiříka Poděbradského a doživotním nejvyšším hofmistrem království Českého. Dalších 100 let patřilo strážské panství několika šlechtickým rodům, z Šelemberka, z Donína, Vencelíků z Vrchovišť, Fraňkům z Liběchova a Lobkovicům. V roce 1577 přikoupil toto panství od Jana staršího z Lobkovic ke svému dominiu Vilém z Rožmberka a po jeho smrti ho zdědil jeho bratr Petr Vok. Ten musel pro značné dluhy část svého majetku prodat. V roce 1596 prodal Stráž za 26 000 kop míšeňských grošů Adamovi z Hradce, přitom však vesnice ležící na západní straně panství, šlo o již uvedené vesnice Novosedly, Mláku, Kolence a Klec, si ponechal a připojil k třeboňskému panství. Tím Klec zůstala součástí Třeboně až do zrušení poddanství.

Před 1577?

 • Matěj Kubelkuov/Kubele, na sv.Jiří a sv.Havla po 6 ½ groše, 2 džbery ovsa a 1 slepici,
 • Jíra Chlubnej/Chlubna, /od 1579 ve Spolí a po 1590 Libíně/ na sv.Jiří a sv.Havla po 9 groších, 2 džbery ovsa a 2 slepice, loučný plat 9 grošů
 • Jílek Zmetkovskýho!/z Nětkovského, na sv.Jiří a sv.Havla po 9 groších, 2 džbery ovsa a 2 slepice,
 • Jakub Kubele, na sv.Jiří a sv.Havla po 18 groších, 2 džbery ovsa a 2 slepice,
 • Jílek Kapinos + z řeky 2 /1577 na Jílkově v Novosedlech/, na sv.Jiří a sv.Havla po 13 ½ groše z gruntu a po 10 groších z řeky, 2 džbery ovsa a 2 slepici, loučný plat 4 groše
 • Jan Kutilkuov/Kutilův, na sv.Jiří a sv.Havla po 15 ½ groše, 2 džbery ovsa a 2 slepice,
 • /Jan Hůlka jen loučný plat 12 gr/
 • Jako robotu sklidit a usušit seno ze dvou luk /u Studénky a pod Hamerskými okny, cca 10 vozů/ a rozvážet ryba z panský rybníků

1577

 • 6 menších usedlostí, pravděpodobně asi v roce 1602 si nechal Petr Vok po svém přestěhování na Třeboň postavit náhradou za Kratochvíli na netolické panství u Klece zámeček neboli lusthaus Dobromysl. Během třicetileté války zámeček před 1646 zanikl a pozemky, které k němu patřily, byly pronajaty obyvatelům Klece.

1594

 • 8 osedlých, 1 chalupník, 1 podruh, 1 krčma, 6 dní žněcí roboty, 11 ouročních slepic, 12 džberů ouročního ovsa,

1598

Jíra Fluklhauzský, zahrada, dává sv.Jiří a sv.Havla po 15 groších, 1 slepici, 6 vajec, 1 den secí a 1 den žecí roboty, 1 ½ džberu pojistebného ovsa, šacuňk 10 ßß
Adam Machů /spr. Mach Adamů/, ¼ lánu, dává sv.Jiří a sv.Havla po 20 groších, 2 slepice, 9 vajec, 1 den secí a 1 den žecí roboty, 3 džbery pojistebného ovsa, šacuňk 20 ßß
Martin Chocholín, zahrada, dává sv.Jiří a sv.Havla po 15 groších, 1 slepici, 6 vajec, 1 den secí a 1 den žecí roboty, 1 ½ džberu pojistebného ovsa, šacuňk 10 ßß
Jan Frejlach, zahrada, dává sv.Jiří a sv.Havla po 15 groších, 1 slepici, 6 vajec, 1 den secí a 1 den žecí roboty, 1 ½ džberu pojistebného ovsa, šacuňk 10 ßß
Kříž Myslivec /třeboňský polesný/, zahrada, dává sv.Jiří a sv.Havla po 15 groších, 1 slepici, 6 vajec, 1 den secí a 1 den žecí roboty, 1 ½ džberu pojistebného ovsa, šacuňk 10 ßß
Matěj rychtář /Vrabec/, ½ čtvrti lánu, dává sv.Jiří a sv.Havla po 15 groších, z ostrůvku a louky po 12 groších, 2 slepice, 6 vajec, 1 den secí a 1 den žecí roboty, 1 ½ džberu pojistebného ovsa, šacuňk 10 ßß
Vávra Železný, zahrada, dává sv.Jiří a sv.Havla po 10 groších, 1 slepici, 6 vajec, 1 den secí a 1 den žecí roboty, 1 ½ džberu pojistebného ovsa, šacuňk 8 ßß
Vít Kyselička, zahrada, dává sv.Jiří a sv.Havla po 7 groších, 1 slepici, 3 vejce, 1 den secí a 1 den žecí roboty, 1 ½ džberu pojistebného ovsa, šacuňk 5 ßß
Franěk Havlů, chalupa, dává sv.Jiří a sv.Havla po 5 groších
Havel Sedlák, chalupa, dává sv.Jiří a sv.Havla po 5 groších

1610

 • Mikuláš Fluklhauzský na Pekařově, Matěj na Adamově, Martin Chocholín chalupník, Jan Frejlach, Kříž Myslivec /třeboňský polesný/, Jan Kyseličků na chalupě Martina Korbele, Matěj Vrabec, Říha Železný, před 1619 Bartoš Švec - pak pustá - od 1631 Matěj Kudlík, ? pustá Franěk

1614, červenec 28., Třeboň

Jan Jiří ze Švamberka potvrzuje na žádost robotného lidu ze vsí Novosedel, Mláky, Kolenců a Klece právo odúmrti, jak je poddaným vesnic strážského panství udělil Petr Vok.

Orig. perg. 63x43-8 cm, čes., pečeť ch

1651 soupis podle víry

Vít Železný, konšel, 35 let, manželka Anna, 32 let
Prokop Vrabec, chalupník, 30 let, manželka Zuzana, 24 let
Matěj Kudlík, chalupník, 40 let, manželka Anna, 30 let
Jíra Broš, chalupník, 25 let, manželka Mariana, 24 let
Jiřík Lamač, soused, 36 let, manželka Markéta, 30 let
Mariana Frejlachová, souseda, 30 let
Řehoř Flukhauzský, chalupník, 42 let, manželka Dorota, 36 let
Jiřík Slouha, pastýř, 40 let, manželka Marjána, 38 let

1654 Berní rula

Osedlí

Jiří Lamač – 15 str., 4 voly, 3 krávy, 1 jalovice, 5 sviní
Vít Železný – 15 str., 4 voly, 4 krávy, 4 jalovice, 4 svině /konšel/

Chalupníci

Pavel Frejlach – 9 str., 4 voly, 3 krávy, 5 jalovic, 2 svině
Řehoř Flukhauzský – 8 str., 2 voly, 3 krávy, 2 jalovice, 1 svině
Prokop Vrabec – 10 str., 2 voly, 5 krav, 8 sviní

Nově od 1653

Tomáš Hanzal /na Adamově/ – 10 str., 4 voly, 4 krávy, 5 jalovic

Zahradníci

Matěj Kudlík – 3 str., 2 voly, 3 krávy, 2 jalovice, 6 sviní
Jiří Kyselička - 4 str., 2 krávy, 3 jalovice, 3 svině

Pusté zahrady

Sedlákovská – 5 str., užívá Vít Železný
Fraňkovská – 1 str., dtto

Tito dosti skromné živnosti maní, půda dobrá, žitná.

1670

Jiří Lamač, Jílek Frejlach, Jiří Chocholín, Tomáš Krejčí, Lukáš Flukhauzský, Jan Železný, Pavel Vrabec, Jiří Němec, Pavel Kudlík, Jiří Flukhauzský

1707

7 větších chalupnických usedlostí s menší rozlohou polí /na nejvýš ¼ lánu – cca 5 ha/ a 4 chalupy bez polí – Jiří Fluklhauzský (č.5, ¼ lánu), Bernard Malínek (č.4, ¼ lánu, Machů či Adamců), Tomáš Chocholín (č.3, ½ čtvrtě lánu), Jakub Frejlach (č.2, ½ čtvrtě lánu), Jan Lamač (č.1, ½ čtvrtě lánu, dříve Myslivec), Jan Němec (č.6, chalupa), Pavel Vrabec (č.12, ¼ lánu), Lukáš Železný (č.14, ¼ lánu), Pavel Kudlík (č.7, chalupa), Matěj Franěk (č.9, chalupa), od 1694 Vojtěch Brabec (č.8, nová chalupa na rybnice Naději), obecní pastouška (č.17)

1775

9 chalup

1781

rušení nevolnictví, které bylo změněno na lehčí poddanství, robota a závislost poddaných na vrchnosti ovšem zůstala.

1840

19 domů, 182 obyvatel, 146 jiter 21 čtv. sáhů polí, 28 volů, 17 krav, 11 ovcí

1848

19 domů, 215 obyvatel, zrušeno poddanství, robota byla vykoupena a bývalí poddaní se stali plnoprávnými vlastníky svých usedlostí a pozemků.

1890

44 domů, 334 obyvatel

https://digi.ceskearchivy.cz/407610-Klec-Jindrichuv-Hradec-Cesko