Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / OBECNÍ ÚŘAD / Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Členové zastupitelsva jsou zvolení za základě řádných voleb v roce 2022. Jelikož počet členů zastupitelstva nedosahuje 15-ti volených, neprovádí se v Kleci volba rady obce. Pravomoc rady přechází v souladu se zákonem o obcích na starostu obce.

Mandát zastupitelstva

rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon volí ze svého středu starostu a místostarostu zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby, jeho pravomoc je vyjádřena v úst. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce.

Členové zastupitelstva

Vlastimil Štěrba - starosta
Hana Mazancová, DiS. - místostarosta
Ing. Vladimír Čáp - člen zastupitelstva
Bc. Pavel Kreim, DiS. - člen zastupitelstva
Hana Šorm - člen zastupitelstva