Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes úřední hodiny: 17:00 - 18:00
Velikost písma

Elektronická úřední deska - detail vývěsu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako stavební úřad příslušný podle
§ 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“) a §
13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den
9.4.2024 (úterý) v 9:00 hodin
se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti zastupitelstva kraje (č. 2010), U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice.

  • Vyvěšeno: 07.03.2024 - 09.04.2024

Přiložené dokumenty

Zpět na přehled

Úřední hodiny

Obecní úřad Klec

Úterý17:00 - 18:00

Pátek17:00 - 18:00

Zobrazit

Kontakty

Obecní úřad Klec

Klec 75
CZ - 379 01 Třeboň

IČ: 00666467

+420 724 192 152

info@obecklec.cz