Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma

Elektronická úřední deska - detail vývěsu

Veřejná vyhláška - poplatníci přihlášeni k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Zveřejnění veřejné vyhlášky – poplatníci přihlášení k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
V souladu s ustanovením § 1, § 8 a § 10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 49 odst. 5 a § 50 odst. 1
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás shora uvedený
správce daně žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový
přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední
desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadného předpisného seznamu –
poplatníci SIPO, tj. od 15. dubna 2024 do 15. května 2024.

  • Vyvěšeno: 15.04.2024 - 15.05.2024

Přiložené dokumenty

Zpět na přehled