Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma

Elektronická úřední deska

Filtr dokumentů

NázevPopisekVyvěšenoPřiložené dokumentyStav
Veřejná vyhláška - OOP problematičtí jedinci vlka 02.01.2024 - 02.01.2025 aktuální
DSO Vodovod Hamr - Zpráva o hospodaření, závěrečný účet za rok 2023 (Návrh) 22.05.2024 - 06.06.2024 aktuální
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 Sdělení o počtu a sídlechvolebních okrsků V souladu s ustanovením §16 odst. 1 písm. f) zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ ), oznamuje starosta obce informaci o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Klec. Počet okrsků: 1 Sídlo okrsku č.1 : Zasedací místnost Obecního úřadu, Klec č.p. 75 23.04.2024 - 09.06.2024 aktuální
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise OVK V souladu se zákonem č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ ), stanovuji podle § 16 odst. 1 písm. c) minimální počet členů okrskové volební komise v obci Klec pro volby do Evropského parlamentu 2024, konané ve dnech 7.a 8. června 2024, na 4 členy 03.04.2024 - 09.06.2024 aktuální
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu V souladu se zákonem č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) vydávám oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu podle §32 odst. 2 a 3 tohoto zákona. 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne : 7. června 2024 od 14,00 do 22,00 hodin a 8.června 2024 od 8,00 do 14,00 hodin 2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je: ve volebním okrsku čís. 1 - zasedací místnost Obecního úřadu Klec č.p. 75 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány tři dny před dnem konání hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Vlastimil Štěrba, starosta obce 22.05.2024 - 09.06.2024 aktuální
Oznámení o 1. zasedání OVK Oznámení o 1. zasedání okrskové volební komise 10.05.2024 - 31.05.2024 aktuální
Účetní závěrka Obce Klec za rok 2022 Účetní závěrka Obce Klec za rok 2022 29.06.2023 - 31.07.2024 aktuální
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí 2024 V souladu s ustanovením § 1, § 8 a § 10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 49 odst. 5 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, shora uvedený správce daně žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce 30.04.2024 - 31.05.2024 aktuální
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 V souladu se zákonem č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ ), jmenuji podle § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 7 zákona zapisovatelem okrskové volební komise v obci Klec pro volby do Evropského parlamentu 2024, konané ve dnech 7.a 8. června 2024 paní Editu Čápovou 25.04.2024 - 09.06.2024 aktuální
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce V souladu se zněním §36 odst. 5 a 8 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu v platném znění informujeme o porovnání všech položek výpočtu (kaukulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 vyvěšením na úřední desce 30.04.2024 - 31.05.2024 aktuální
Závěrečný účet Obce Klec za rok 2022 Závěrečný účet Obce Klec za rok 2022 29.06.2023 - 31.07.2024 aktuální
DSO SVAZEK OBCÍ REGIONU TŘEBOŇSKO - Závěrečný účet 2023 (Návrh) Zpráva o hospodaření a závěrečný účet za rok 2023 je určená k vyvěšení na úředních deskách členských obcí dne 17.5.2023 do konání Valné hromady svazku dne 6.6.2024. 17.05.2024 - 06.06.2024 aktuální