Obec Klec - oficiální stránky jihočeské obce

Telefon +420 724 192 152
Dnes nejsou úřední hodiny
Velikost písma

Elektronická úřední deska

Filtr dokumentů

NázevPopisekVyvěšenoPřiložené dokumentyStav
Závěrečný účet Obce Klec za rok 2022 Závěrečný účet Obce Klec za rok 2022 29.06.2023 - 31.07.2024 aktuální
Účetní závěrka Obce Klec za rok 2022 Účetní závěrka Obce Klec za rok 2022 29.06.2023 - 31.07.2024 aktuální
Veřejná vyhláška - OOP problematičtí jedinci vlka 02.01.2024 - 02.01.2025 aktuální
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise OVK V souladu se zákonem č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ ), stanovuji podle § 16 odst. 1 písm. c) minimální počet členů okrskové volební komise v obci Klec pro volby do Evropského parlamentu 2024, konané ve dnech 7.a 8. června 2024, na 4 členy 03.04.2024 - 09.06.2024 aktuální
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 Sdělení o počtu a sídlechvolebních okrsků V souladu s ustanovením §16 odst. 1 písm. f) zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ ), oznamuje starosta obce informaci o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Klec. Počet okrsků: 1 Sídlo okrsku č.1 : Zasedací místnost Obecního úřadu, Klec č.p. 75 23.04.2024 - 09.06.2024 aktuální
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 V souladu se zákonem č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ ), jmenuji podle § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 7 zákona zapisovatelem okrskové volební komise v obci Klec pro volby do Evropského parlamentu 2024, konané ve dnech 7.a 8. června 2024 paní Editu Čápovou 25.04.2024 - 09.06.2024 aktuální
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Daň z nemovitých věcí 2024 V souladu s ustanovením § 1, § 8 a § 10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 49 odst. 5 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, shora uvedený správce daně žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce 30.04.2024 - 31.05.2024 aktuální
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce V souladu se zněním §36 odst. 5 a 8 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu v platném znění informujeme o porovnání všech položek výpočtu (kaukulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023 vyvěšením na úřední desce 30.04.2024 - 31.05.2024 aktuální
Oznámení o 1. zasedání OVK Oznámení o 1. zasedání okrskové volební komise 10.05.2024 - 31.05.2024 aktuální
DSO SVAZEK OBCÍ REGIONU TŘEBOŇSKO - Závěrečný účet 2023 (Návrh) Zpráva o hospodaření a závěrečný účet za rok 2023 je určená k vyvěšení na úředních deskách členských obcí dne 17.5.2023 do konání Valné hromady svazku dne 6.6.2024. 17.05.2024 - 06.06.2024 aktuální
DSO Vodovod Hamr - Zpráva o hospodaření, závěrečný účet za rok 2023 (Návrh) 22.05.2024 - 06.06.2024 aktuální
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu V souladu se zákonem č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) vydávám oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu podle §32 odst. 2 a 3 tohoto zákona. 1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne : 7. června 2024 od 14,00 do 22,00 hodin a 8.června 2024 od 8,00 do 14,00 hodin 2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu je: ve volebním okrsku čís. 1 - zasedací místnost Obecního úřadu Klec č.p. 75 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 4. Každému voliči budou dodány tři dny před dnem konání hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Vlastimil Štěrba, starosta obce 22.05.2024 - 09.06.2024 aktuální